ผลงานของเรา

                         

            กล่องบรรจุท๊อฟฟี่เค้ก เค้กฝอยทอง และเค้กอื่นๆ ของโครงการบริการอาหารและขนมอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

                                                           กล่องผลิตภัณฑ์ OTOP และกล่องผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน

                                              

                                                                        ปฎิทิน สมุดโน๊ต 

                                                           

                                                                       ถุงกระดาษ และซองเอกสารต่างๆ