Category (59)

ID : 105208
Last Update : 21/11/2557 15:31 Preview : 9,727
แก้วกาแฟกระดาษหนาพิเศษ 2 ชั้น ขนาด 8 ออนซ์ ช่วยเก็บรักษาความร้อนได้นานกว่าและถือไม่ร้อนมือ
ID : 105212
Last Update : 21/11/2557 15:30 Preview : 5,199
แก้วกาแฟร้อนกระดาษหนาพิเศษ 2 ชั้น ขนาด 12 ออนซ์ ช่วยเก็บรักษาความร้อนได้นานกว่าและถือไม่ร้อนมือ
ID : 105215
Last Update : 21/11/2557 13:08 Preview : 4,575
แก้วกระดาษ ขนาด 12 ออนซ์ สำหรับเครื่องดื่มเย็น
ID : 105219
Last Update : 25/11/2557 16:15 Preview : 4,862
แก้วกาแฟเย็น ขนาด 16 ออนซ์ สำหรับเครื่องดื่มชงเย็น
ID : 105223
Last Update : 25/11/2557 16:12 Preview : 5,758
ID : 105224
Last Update : 21/11/2557 13:11 Preview : 9,704
ID : 105225
Last Update : 21/11/2557 12:45 Preview : 5,957
ถ้วยซุป หรือถ้วยไอศครีม ขนาด 260 ซีซี ปากถ้วยxก้นถ้วยxความสูง = 90x73.11x60.5 mm.
ID : 105291
Last Update : 21/11/2557 12:44 Preview : 4,837
ถ้วยซุป 260-5c สำหรับใส่ซุปหรือไอศครีม น้ำแข็งใส อื่นๆ ขนาด (ปากแก้วxก้นแก้วxความสูง ) = 95x72x62.2 mm.
ID : 105296
Last Update : 21/11/2557 12:47 Preview : 3,784
ถ้วยซุป สำหรับใส่น้ำซุป แกง หรือของหวาน ขนาด ( ปากแก้วxก้นแก้วxความสุง ) = 91x74x72 mm.
ID : 105306
Last Update : 21/11/2557 12:50 Preview : 3,943
ถ้วยซุป ขนาด 390 ซีซี ทรงoสูง ขนาด ( ปากแก้วxก้นแก้วxความสูง ) = 101x80.49x76.5 mm.
ID : 105310
Last Update : 21/11/2557 12:49 Preview : 4,900
ถ้วยซุป ขนาด 390 ซีซ ขนาด ( ปากแก้วxก้นแก้วxความสูง ) = 111.8x93.94.59.5 mm.
ID : 105318
Last Update : 21/11/2557 12:53 Preview : 3,937
ถ้วยซุป ขนาด 520 ซีซี ขนาด (ปากแก้วxก้นแก้วxความสูง ) = 111x87.8x8a mm.
ID : 105328
Last Update : 21/11/2557 12:55 Preview : 4,957
ถ้วยซุป ขนาด750 ซีซี ขนาด ( ปากกว้างxก้นแก้วxความสูง ) = 126x107x80 mm.
ID : 105329
Last Update : 21/11/2557 12:56 Preview : 4,250
ถ้วยซุป ขนาด 780 ซีซี ขนาด ( ปากแก้วxก้นแก้วxความสูง ) = 141.39x115.45x73.3 mm.
ID : 105340
Last Update : 21/11/2557 12:57 Preview : 3,312
ถ้วยซุป ขนาด 850 ซีซี ขนาด ( ปากแก้วxก้นแก้วxความสูง ) = 139.92x114x84
ID : 105384
Last Update : 21/11/2557 12:52 Preview : 3,259
ถ้ายซุป ขนาด 500 ซีซี ขนาด ( ปากแก้วxก้นแก้วxความสูง ) = 118.5x95x70 mm.
ID : 105385
Last Update : 21/11/2557 13:00 Preview : 4,479
ถ้วยไอศครีม 160 ซีซี เหมาะสำหรับใส่ไอศครีม หรือของหวาน ขนาด ( ปากแก้วxก้นแก้วxความสูง ) = 86.5x73.8x49 mm.
ID : 105386
Last Update : 21/11/2557 12:58 Preview : 9,445
ถ้วยป๊อปคอร์น ขนาด 32 ออนซ์ ขนาด( ปากแก้วxก้นแก้วxความสูง ) = 118.8x92.5x151 mm.
ID : 105387
Last Update : 21/11/2557 12:59 Preview : 4,445
ถ้วยป๊อปคอร์น ขนาด 46 ออนซ์ ขนาด ( ปากแก้วxก้นแก้วxความสูง ) = 121.9x92.5x173 mm.
ID : 105502
Last Update : 21/11/2557 14:04 Preview : 3,754