Profile

Company Information :

Company name :
บริษัท วิริยะนันท์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด
 
Viriyanun Packaging Co.,Ltd.

Business Information :

Industry group :
  1. กระดาษและสิ่งพิมพ์
Business type :
  1. Retailer
  2. Wholeseller
  3. Manufacturer

Contact Information :

Address 1 :
100/109 ม.8 ต. บางคูวัด อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Country :
ไทย
Tel :
02-5982871-4
Fax :
02-5982766

Other information :

Capital Investment :
1,000,001 - 5,000,000
Annual revenue :
5,000,001 - 10,000,000
Employee range :
0 - 50

Company Profile

 

 

              บริษัท วิริยะนันท์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด   ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม  2540  โดยดำเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ (กระดาษและแก้วพลาสติก PET)  สื่อสิ่งพิมพ์  ด้วยวิวัฒนาการและเครื่องจักรที่ทันสมัย

เพื่อเสริมสร้างความโดดเด่นให้กับแบรนด์/ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า  ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานกับธุรกิจห้างร้าน 

ร้านอาหาร  โรงแรม หรือใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการขาย  นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยังได้มีสินค้าพร้อมจำหน่าย

ประเภทบรรจุภัณฑ์ Food Grade (สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ) เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่ต้องการ

ภาพลักษณ์ของธุรกิจได้เช่นกัน  

             กว่า 10 ปีที่บริษัทฯ สร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นการทำงานอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ

โดยคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ  โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการ

ผลิตบรรจุภัณฑ์และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทต่าง ๆ ดังนี้


        ประเภทงานสั่งผลิต  (ตามความต้องการของลูกค้า)

             -  ผลิตภัณฑ์ (กระดาษ)  อาทิเช่น  กล่องเค้ก, กล่องอาหารว่าง, และกล่องรูปแบบต่าง ๆ  

             -  ผลิตภัณฑ์ (Food Grade)  อาทิเช่น  กล่องหรือถาดสำหรับบรรจุอาหาร/ขนม, แก้วกาแฟเย็น,

      ถ้วยกาแฟร้อน, แก้วกาแฟร้อน Double Wall, แก้วกระดาษคราฟท์ ฯลฯ ที่สั่งผลิตโดยมีลวดลาย

      และขนาดตามความต้องการลูกค้า

              -  สื่อสิ่งพิมพ์    อาทิเช่น  ปฏิทิน, โบว์ชัวร์, แผ่นพับ, สมุดโน้ต, สติ๊กเกอร์  ฯลฯ

              -  แก้วพลาสติก PET     อาทิเช่น  การสั่งพิมพ์โลโก้หรือลวดลายต่าง ๆ บนแก้วกาแฟเย็น,

      แก้วน้ำผลไม้  ขนาด  8oz, 10oz,  12oz,  14oz,  16oz,  20oz,  22oz,   และ 24oz


         ประเภทสินค้าพร้อมจำหน่าย  

               -  ผลิตภัณฑ์ (Food Grade)  อาทิเช่น  ถ้วยชิม, ถ้วยกาแฟร้อน, แก้วกาแฟเย็น  

แก้ว Double Wall ,แก้วกระดาษคราฟท์, ถ้วยซุป,  ถ้วยไอศรีม,  ถ้วยป๊อปคอร์น  ขนาดต่าง ๆ

                -  ผลิตภัณฑ์แก้วพลาสติกใส PET  อาทิเช่น  แก้วพลาสติกพร้อมฝาโดม, ฝาเรียบ 

ตั้งแต่ขนาด 8oz  จนถึงขนาด 24oz

             บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการผลิตงานที่มีคุณภาพ 

 ต้นทุนที่เหมาะสม  รวมถึงการส่งมอบงานตรงเวลา  นอกจากนี้บริษัทฯยังมุ่งเน้นทางด้านความปลอดภัย

ต่อผู้ใช้ รวมถึงให้ความสำคัญกับการจัดการ  การป้องกันและการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม

โดยเน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย

 

 

                                                             นโยบายคุณภาพ           

  "มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า  และถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามมาตรฐานสากล "

 

  ภาคผนวก  :   นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายกลิ่นและเครื่องปรุงรสชาดที่ใช้ในอุตสาหกรรม

                          ต่าง ๆ หากสนใจสินค้าประเภทดังกล่าว  สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.flavorseasoning.com

 

            ทั้งนี้ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับทุกท่าน  หรือธุรกิจต่าง ๆ ที่มองหา

บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความโดดเด่นให้กับแบรนด์/ผลิตภัณฑ์ของท่าน

 

 

ติดต่อได้ที่  ;                           บริษัท วิริยะนันท์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด

                                               100/109  หมู่ที่ 8 ถนน นนทบุรี-ปทุมธานี 

                                               ตำบล บางคูวัด  อำเภอ เมืองปทุมธานี

                                               จังหวัด ปทุมธานี  12000

                                               Tel  :  (662) 598-2871-4

                                               Fax   :  (662) 598-2766

                                               Email  :   vpbkk@ji-net.com