Category (59)

ID : 104334
Last Update : 21/11/2557 13:20 Preview : 18,033
กล่องบรรจุอาหารว่าง รวมไปถึงเบเกอรี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคัพเค้ก แยมโรล ท๊อฟฟี่เค้ก บราวนี่ ฯลฯ เป็นสินค้าประเภทสั่งทำ ซึ่งรูปแบบ ขนาด หรือพิมพ์ลายขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
ID : 104337
Last Update : 26/11/2557 08:50 Preview : 4,904
กล่องสำหรับบรรจุสินค้าหรือเครื่องสำอางค์ โดยรับทำตามออเดอร์ของลูกค้า
ID : 104371
Last Update : 21/11/2557 14:06 Preview : 4,764
ถาดกระดาษขนาดเล็ก สำหรับใส่น้ำจิ้มหรือ dipping ต่างๆ
ID : 104373
Last Update : 21/11/2557 14:01 Preview : 3,838
รับทำปฎิทินตามออเดอร์ของลูกค้า
ID : 104374
Last Update : 21/11/2557 14:02 Preview : 3,879
รับทำสติ๊กเกอร์ตามออเดอร์ของลูกค้า
ID : 104378
Last Update : 21/11/2557 14:03 Preview : 4,072
รับทำแผ่นพับ โบว์ชัวร์ สิ่งพิมพ์ตามออเดอร์ของลูกค้า
ID : 104380
Last Update : 21/11/2557 14:02 Preview : 3,788
รับทำสมุดโน้ตตามออเดอร์ของลูกค้า
ID : 104388
Last Update : 26/11/2557 09:33 Preview : 4,345
ID : 104389
Last Update : 26/11/2557 09:34 Preview : 4,197
นำ้ตาลไอซิ่ง สำหรับเป็นส่วนผสมในอาหารหรือ ขนมเบเกอรี่ต่างๆ
ID : 104584
Last Update : 21/11/2557 13:20 Preview : 6,411
กล่องสำหรับบรรจุเค้ก ขนาดต่างๆ เช่น 0.5 ปอนด์ , 1 ปอนด์ หรือบรรจุเป็นชิ้น เป็นสินค้าประเภทสั่งทำซึ่งรูปแบบ ขนาด หรือพิมพ์ลาย ตามความต้องการของลูกค้า
ID : 105104
Brand : สารปรุงแต่งกลิ่นกล้วย
Last Update : 07/10/2557 09:42 Preview : 3,827
ID : 105180
Last Update : 07/10/2557 09:46 Preview : 4,028
ID : 105182
Last Update : 07/10/2557 09:52 Preview : 3,970
ID : 105184
Last Update : 02/12/2557 16:43 Preview : 4,664
ID : 105192
Last Update : 10/12/2557 15:00 Preview : 7,219
แก้วกระดาษสำหรับชิม หรือ test เครื่องดื่ม
ID : 105195
Last Update : 21/11/2557 13:05 Preview : 5,412
แก้วกาแฟร้อน กระดาษ 6.5 ออนซ์ (มีหู) สำหรับกาแฟ โอวันติน ชา และเครืองดื่มร้อน อื่นๆ
ID : 105198
Last Update : 21/11/2557 13:06 Preview : 4,619
แก้วกาแฟร้อน กระดาษ ( มีหู ) ขนาด 8 ออนซ์ สำหรับเคื่องดื่มร้อนชนิดต่างๆ
ID : 105201
Last Update : 21/11/2557 13:07 Preview : 5,388
แก้วกาแฟร้อน ขนาด 12 ออนซ์
ID : 105203
Last Update : 21/11/2557 13:03 Preview : 6,206
แก้วกาแฟร้อน ( กระดาษคราฟท์ ) ขนาด 12 ออนซ์
ID : 105205
Last Update : 21/11/2557 13:04 Preview : 5,731